Izolátory cievky

  • Spool Insulators

    Izolátory cievky

    Izolátor, ktorý sa používa v distribučných sieťach a pracuje s nízkym napätím, je známy ako okovový izolátor. Tento izolátor je známy aj ako izolátor cievky. Tieto izolátory je možné pracovať v dvoch polohách, napríklad horizontálne alebo vertikálne. V súčasnej dobe sa používanie tohto izolátora znížilo kvôli podzemnému káblu používanému na distribučné účely.