Poistková priechodka/izolátor prerušenia poistky

  • CGF-5C Malleable Iron Suspension Clamp For Electric Power Accessories

    CGF-5C Závesná objímka na temperovanú žehličku pre príslušenstvo k elektrickej energii

    Napájacie príslušenstvo je kovové príslušenstvo, ktoré spája a kombinuje rôzne zariadenia v energetickom systéme a hrá úlohu pri prenose mechanického zaťaženia, elektrického zaťaženia a určitej ochrany.
  • Fuse Cut-out Bushing Insulator

    Izolátor puzdra s poistkou

    V prípade prítomnosti uzemneného materiálu musí byť priechodka navrhnutá tak, aby odolala sile elektrického poľa produkovanej v izolácii. So zvyšujúcou sa silou elektrického poľa sa v izolácii môžu vytvárať únikové cesty. Ak energia únikovej cesty prekoná dielektrickú pevnosť izolácie, môže izoláciu preraziť a nechať elektrickú energiu viesť k najbližšiemu uzemnenému materiálu, čo spôsobí horenie a iskrenie.